Artykuł sponsorowany

Serwis tachografów - koszty i częstotliwość

Serwis tachografów - koszty i częstotliwość

Serwis tachografów to niezbędny element dbałości o prawidłowe funkcjonowanie pojazdów ciężarowych, zarówno dla bezpieczeństwa kierowców, jak i innych uczestników ruchu drogowego. W Polsce obowiązek serwisowania tachografów wynika z przepisów prawa, a jego nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych oraz prawnych. W niniejszym artykule przedstawimy koszty związane z serwisem tachografów oraz częstotliwość, z jaką powinny być one przeprowadzane.

Koszty serwisowania tachografów

Koszt serwisowania tachografu może różnić się w zależności od rodzaju urządzenia, jego producenta oraz zakresu przeprowadzanych czynności. Na ogół jednak można przyjąć, że ceny za serwisowanie tachografu cyfrowego wahają się w granicach 300 - 500 złotych. W przypadku tachografów analogowych koszt serwisu może być nieco niższy i wynosić około 200 - 400 złotych. Należy jednak pamiętać, że te kwoty są jedynie orientacyjne i mogą różnić się w zależności od konkretnej firmy serwisowej oraz regionu.

Częstotliwość serwisowania tachografów

Częstotliwość serwisowania tachografów jest ściśle określona przez przepisy prawa. W przypadku tachografów analogowych obowiązuje wymóg przeprowadzania serwisu co dwa lata, natomiast dla tachografów cyfrowych kontrola powinna być realizowana co rok. Warto jednak zwrócić uwagę, że niektórzy producenci tachografów zalecają przeprowadzanie serwisu częściej niż wynika to z przepisów, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Jeśli chodzi o sprawny serwis tachografów, mazowieckie to rejon działania specjalistów takich jak Karstach.

Dodatkowe czynności serwisowe

Oprócz regularnego serwisowania tachografów, warto również pamiętać o dodatkowych czynnościach, które mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Należy do nich między innymi kontrola i ewentualna wymiana baterii w tachografie cyfrowym, która powinna być przeprowadzana co 4 lata lub gdy wskaźnik na urządzeniu sygnalizuje konieczność wymiany baterii. Ponadto warto sprawdzać stan nośników danych oraz czyścić czytnik kart kierowcy, aby uniknąć problemów z odczytem danych.