Artykuł sponsorowany

Przewierty horyzontalne HDD, co to jest i jak działa ta metoda?

Przewierty horyzontalne HDD, co to jest i jak działa ta metoda?

Przewierty horyzontalne HDD to technologia, która zrewolucjonizowała sposób prowadzenia prac związanych z budową infrastruktury podziemnej. Dzięki niej możliwe jest wykonywanie przewiertów bez konieczności wykopów czy niszczenia istniejących obiektów. W Polsce metoda ta zyskuje coraz większe uznanie, zwłaszcza w przypadku inwestycji związanych z sieciami gazowymi, telekomunikacyjnymi czy energetycznymi. Warto bliżej przyjrzeć się temu rozwiązaniu, by zrozumieć, na czym polega jego działanie oraz jakie korzyści niesie ze sobą stosowanie tej metody.

Jakie są podstawy technologii HDD?

Technologia HDD (Horizontal Directional Drilling) to metoda stosowana w przemyśle budowlanym do wykonywania przewiertów horyzontalnych na różnych głębokościach pod powierzchnią ziemi. Została opracowana w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych i od tego czasu sukcesywnie rozwijana. W Polsce pierwsze realizacje z użyciem tej metody miały miejsce na początku lat 90., a obecnie jest ona powszechnie stosowana w różnych branżach. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest wykonanie przewiertu nawet na długości kilku kilometrów, bez konieczności wykonywania wykopów czy wprowadzania zmian w istniejącej infrastrukturze.

Wykonanie przewiertu HDD odbywa się w kilku etapach. Pierwszym z nich jest rozpoznanie geologiczne terenu, na którym ma zostać przeprowadzony przewiert. Następnie projektant opracowuje szczegółowy plan przebiegu przewiertu, uwzględniający warunki geologiczne, głębokość oraz kierunek. Kolejnym etapem jest przygotowanie stanowiska wiertniczego oraz montaż maszyny wiertniczej.

Stosowanie technologii HDD niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla inwestorów, jak i wykonawców oraz środowiska. Przede wszystkim pozwala na znaczne skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz obniżenie kosztów związanych z wykonywaniem wykopów czy rekultywacją terenu. Ponadto metoda ta minimalizuje wpływ prac na istniejącą infrastrukturę oraz otaczające środowisko, co jest szczególnie istotne w przypadku obszarów chronionych czy zurbanizowanych. Wreszcie technologia HDD umożliwia prowadzenie inwestycji w trudno dostępnych miejscach oraz przekraczanie przeszkód naturalnych bez konieczności ich niszczenia. Dlatego też przewierty horyzontalne HDD są coraz częściej wybieraną metodą realizacji inwestycji w Polsce.