Artykuł sponsorowany

Na czym polega ręczne kierowanie ruchem drogowym?

Na czym polega ręczne kierowanie ruchem drogowym?

Ręczne kierowanie ruchem drogowym to ważny element zwiększający bezpieczeństwo na drogach w sytuacjach awaryjnych, remontów czy dużych imprez masowych. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, funkcjonariusze odpowiednich służb są odpowiedzialni za sprawne przeprowadzenie ruchu w miejscach, gdzie sygnalizacja świetlna nie wystarcza lub jest wyłączona. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omawiając m.in. rolę policji, straży miejskiej oraz innych służb w kierowaniu ruchem oraz zasady, którymi powinni kierować się uczestnicy ruchu drogowego.

Co warto wiedzieć o ręcznym kierowaniu ruchem?

W Polsce za ręczne kierowanie ruchem drogowym najczęściej odpowiadają funkcjonariusze policji oraz straży miejskiej. Ich zadaniem jest utrzymanie płynności ruchu oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom drogi. W sytuacjach awaryjnych, takich jak wypadki czy awarie sygnalizacji świetlnej, funkcjonariusze tych służb są odpowiedzialni za szybkie i sprawne przeprowadzenie ruchu, aby uniknąć dalszych zagrożeń. W przypadku dużych imprez masowych, takich jak koncerty czy mecze piłkarskie, ręczne kierowanie ruchem jest niezbędne ze względu na znacznie większą liczbę uczestników ruchu w danym miejscu i czasie.

Aby móc prowadzić ręczne kierowanie ruchem drogowym, funkcjonariusze muszą przejść odpowiednie szkolenia oraz posiadać stosowne uprawnienia. Szkolenia te obejmują zarówno teorię, jak i praktykę, a także naukę odpowiednich gestów i sygnałów, które mają być używane podczas kierowania ruchem. Ważnym elementem szkoleń jest również nauka komunikacji z innymi uczestnikami drogi oraz współpraca z innymi służbami, takimi jak straż pożarna czy pogotowie ratunkowe. Po ukończeniu szkolenia funkcjonariusze otrzymują specjalne uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

Zasady ręcznego kierowania ruchem dla uczestników drogi

Uczestnicy ruchu drogowego powinni znać i przestrzegać pewnych zasad podczas korzystania z dróg, na których odbywa się ręczne kierowanie ruchem. Przede wszystkim należy pamiętać o bezwzględnym podporządkowaniu się sygnałom i poleceniom funkcjonariusza kierującego ruchem. Nawet jeśli sygnalizacja świetlna wskazuje inny kierunek, to obowiązującym jest wyłącznie kierunek wskazany przez funkcjonariusza. Ponadto, należy zachować szczególną ostrożność oraz dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, a także do sytuacji, która wymaga ręcznego kierowania ruchem.