Artykuł sponsorowany

Kto może zostać rzeczoznawcą samochodowym?

Kto może zostać rzeczoznawcą samochodowym?

Rzeczoznawca samochodowy to osoba, która posiada odpowiednie kompetencje oraz wiedzę z zakresu motoryzacji, pozwalającą na dokładne ocenianie stanu technicznego pojazdów. Staje się on niezbędny w sytuacjach takich jak wycena szkód powypadkowych, sporządzanie opinii technicznych czy doradztwo przy zakupie używanego samochodu. Aby zostać rzeczoznawcą samochodowym, należy spełnić szereg wymagań oraz zdobyć niezbędne kwalifikacje. W poniższym artykule przedstawiamy, jakie są te wymagania oraz jak przebiega proces zdobywania uprawnień do wykonywania tego zawodu.

Wymagania formalne dla przyszłego rzeczoznawcy

Przede wszystkim, aby zostać rzeczoznawcą samochodowym, należy posiadać wykształcenie średnie lub wyższe techniczne. Preferowane są kierunki związane z motoryzacją, takie jak mechanika pojazdowa, mechatronika czy inżynieria transportu. Ponadto, przyszły rzeczoznawca musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży motoryzacyjnej. Może to być praca jako mechanik samochodowy, diagnosta czy inżynier w firmie produkującej pojazdy. Ważne jest również posiadanie prawa jazdy kat. B, a w niektórych przypadkach także kat. C, D lub E.

Kolejnym krokiem w drodze do zostania rzeczoznawcą samochodowym w Zabrzu czy innym mieście jest odbycie specjalistycznego szkolenia z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego. Szkolenia takie organizowane są przez różne instytucje, takie jak Polski Związek Motorowy czy Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Program szkolenia obejmuje między innymi zagadnienia związane z oceną stanu technicznego pojazdów, analizą przyczyn wypadków drogowych, czy też wyceną szkód komunikacyjnych. Po ukończeniu szkolenia, kandydat przystępuje do egzaminu, którego zdanie jest warunkiem uzyskania uprawnień rzeczoznawcy samochodowego.

Po zdaniu egzaminu, przyszły rzeczoznawca musi złożyć wniosek o wpis na listę rzeczoznawców samochodowych prowadzoną przez Polski Związek Motorowy lub inną uprawnioną instytucję. Wniosek taki powinien zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań formalnych, takich jak dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej, zaświadczenie o odbyciu szkolenia oraz wynik egzaminu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, kandydat otrzymuje uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego i zostaje wpisany na listę.