Artykuł sponsorowany

Jakie wsparcie od rządu mogą otrzymać przedsiębiorcy?

Jakie wsparcie od rządu mogą otrzymać przedsiębiorcy?

W dobie pandemii COVID 19, wielu przedsiębiorców zmagających się z utratą dochodów i niepewnością przyszłości, poszukuje wsparcia ze strony rządu. W Polsce istnieje wiele programów pomocowych, które mają na celu ochronę miejsc pracy, wsparcie inwestycji oraz rozwój przedsiębiorstw. W tym artykule omówimy cztery kluczowe obszary wsparcia dla polskich przedsiębiorców, które mogą pomóc im przetrwać trudne czasy i dalej się rozwijać.

Jakie są dostępne formy finansowania dla przedsiębiorstw?

Wsparcie dla przedsiębiorców może przyjmować różne formy finansowania, w zależności od potrzeb i profilu firmy. Najpopularniejsze źródła środków to dotacje, pożyczki oraz gwarancje de minimis. Dotacje są bezzwrotne środki finansowe przyznawane przez rząd na konkretne cele, np. na inwestycje w nowoczesne technologie czy zwiększenie zatrudnienia. Pożyczki to natomiast instrumenty finansowe, które muszą być spłacone w określonym czasie i na określonych warunkach. Gwarancje de minimis umożliwiają natomiast uzyskanie preferencyjnych warunków kredytowych, co może być szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Innowacyjność jest kluczowa dla konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw na rynku. Dlatego rząd Polski oferuje różnorodne instrumenty wsparcia dla firm, które inwestują w badania, rozwój oraz wdrażanie nowoczesnych technologii. Przykładem takiego wsparcia jest program Innowacje Wsparcie dla MŚP, który oferuje dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe oraz na zakup usług doradczych związanych z innowacjami. Ponadto, przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową, co pozwala im obniżyć koszty prowadzenia takich projektów.

Jakie są możliwości wsparcia dla firm eksportujących?

Eksport towarów i usług stanowi ważny element polskiej gospodarki, dlatego rząd aktywnie wspiera przedsiębiorców pragnących rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych. Programy wsparcia eksportu obejmują m.in. organizację misji gospodarczych, udział w targach i wystawach czy szkolenia z zakresu eksportu. Ponadto, przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc ze strony Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która oferuje szeroki wachlarz usług doradczych oraz promocyjnych dla firm eksportujących. Wsparcie może również przyjmować formę gwarancji eksportowych, które zabezpieczają transakcje handlowe na rynkach zagranicznych.