Artykuł sponsorowany

Jakie technologie są stosowane w procesie recyklingu zużytych opon?

Jakie technologie są stosowane w procesie recyklingu zużytych opon?

Recykling opon to coraz bardziej istotny proces w gospodarce odpadami, mający na celu zmniejszenie ilości zużytych opon trafiających na wysypiska. W Polsce, jak i na całym świecie, rośnie świadomość ekologiczna oraz konieczność odpowiedniego zagospodarowania odpadów, w tym również opon. W artykule przedstawimy kluczowe metody recyklingu opon, które pozwalają na ich ponowne wykorzystanie, a tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska.

Metoda mechaniczna

Metoda mechaniczna to najbardziej popularna i powszechna technika recyklingu po odbiorze zużytych opon na Podkarpaciu. Polega ona na rozdrobnieniu zużytych opon do postaci granulatu gumowego. Proces ten obejmuje kilka etapów, takich jak usuwanie drutów stalowych oraz włókien tekstylnych, a następnie mielenie gumy na drobniejsze frakcje. Granulat uzyskany w wyniku tego procesu może być wykorzystany do produkcji różnego rodzaju wyrobów gumowych, takich jak płyty gumowe czy wykładziny podłogowe. Metoda ta jest stosunkowo tania i prosta w realizacji, co przyczynia się do jej dużego zastosowania na rynku recyklingu opon.

Metoda termiczna

Metoda termiczna, znana również jako piroliza, polega na termicznym rozkładzie opon w obecności ograniczonej ilości tlenu. Proces ten prowadzi do powstania trzech głównych produktów, takich jak olej pyrolityczny, węgiel aktywowany oraz gaz. Olej pyrolityczny może być wykorzystany jako paliwo, natomiast węgiel aktywowany znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym czy farmaceutycznym. Gaz powstały w wyniku pirolizy może być również wykorzystany jako źródło energii. Metoda ta jest bardziej zaawansowana technologicznie niż metoda mechaniczna, jednak pozwala na uzyskanie wartościowych produktów z opon.

Metoda chemiczna

Metoda chemiczna recyklingu opon polega na ich rozpuszczeniu w odpowiednich środkach chemicznych, takich jak rozpuszczalniki czy kwas siarkowy. W wyniku tego procesu uzyskuje się ciekłą mieszankę gumy oraz innych składników opony, która może być następnie poddana procesom separacji oraz oczyszczania. Uzyskane produkty mogą być wykorzystane do produkcji nowych opon lub innych wyrobów gumowych. Metoda ta jest jednak stosunkowo droga i mało ekologiczna, ze względu na konieczność użycia szkodliwych substancji chemicznych.

W związku z rosnącą świadomością ekologiczną oraz koniecznością odpowiedniego zagospodarowania odpadów, recykling opon staje się coraz ważniejszym elementem gospodarki odpadami. Różnorodność stosowanych technologii pozwala na wybór odpowiedniej metody recyklingu, biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, ekologiczne oraz techniczne.