Artykuł sponsorowany

Jakie są rodzaje systemów wykrywania dymu?

Jakie są rodzaje systemów wykrywania dymu?

Systemy wykrywania dymu są niezbędnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych, biurowych czy przemysłowych. W Polsce obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące instalacji takich systemów, a ich rodzaj zależy od wielu czynników, takich jak wielkość budynku czy rodzaj prowadzonej działalności. W artykule przedstawimy trzy główne rodzaje systemów wykrywania dymu oraz ich zastosowanie w praktyce.

Rodzaje systemów wykrywania dymu i ich charakterystyka

Detektory optyczne, zwane również fotoelektrycznymi, to najbardziej popularny rodzaj czujników wykrywających dym. Działają na zasadzie analizy zmian natężenia światła wewnątrz komory pomiarowej. Gdy dym dostanie się do wnętrza detektora, światło zostaje rozproszone, co powoduje zmianę natężenia światła i aktywację alarmu. Detektory optyczne są bardzo czułe na drobne cząsteczki dymu, co sprawia, że doskonale nadają się do instalacji w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach czy hotelach. W Polsce są to najczęściej stosowane detektory w budynkach mieszkalnych.

Kolejny popularny system wykrywania dymu to detektory jonizacyjne, które wykorzystują zjawisko jonizacji powietrza. Zachodzi ono pod wpływem promieniowania alfa. W komorze pomiarowej detektora znajduje się radioaktywny izotop, który emituje promieniowanie alfa, jonizując powietrze. Gdy dym dostanie się do komory, zaburza równowagę jonów, co skutkuje zmianą przewodnictwa elektrycznego i uruchomieniem alarmu. Detektory jonizacyjne są bardziej czułe na większe cząsteczki dymu, co sprawia, że są odpowiednie dla pomieszczeń, gdzie może wystąpić dym o grubszym składzie, np. w warsztatach czy magazynach. W Polsce stosowane są głównie w obiektach przemysłowych.

Detektory termowelometryczne to czujniki reagujące na gwałtowne zmiany temperatury oraz prędkości przepływu powietrza. Są one wykorzystywane głównie w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożarów o wysokich temperaturach i szybkim rozprzestrzenianiu się ognia. Działają na zasadzie pomiaru prędkości przepływu powietrza oraz jego temperatury, a gdy oba parametry przekroczą ustalone wartości progowe, następuje uruchomienie alarmu. Detektory termowelometryczne są szczególnie przydatne w obiektach, gdzie występuje duże nagromadzenie materiałów łatwopalnych, takich jak hale produkcyjne czy magazyny z substancjami chemicznymi. W Polsce są stosowane przede wszystkim w obiektach o podwyższonym ryzyku pożarowym.