Artykuł sponsorowany

Jakie normy muszą spełniać dźwigi osobowe?

Jakie normy muszą spełniać dźwigi osobowe?

Dźwigi osobowe są nieodłącznym elementem współczesnych budynków wielokondygnacyjnych, ułatwiając przemieszczanie się między piętrami. W Polsce istnieje wiele norm i przepisów, które muszą być przestrzegane podczas projektowania, montażu i eksploatacji dźwigów osobowych. W artykule przedstawimy najważniejsze z nich, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom oraz spełnić wymagania prawne.

Czym musi cechować się każdy dźwig osobowy?

Podczas projektowania dźwigu osobowego należy uwzględnić szereg norm technicznych oraz przepisów prawnych. Najważniejszym dokumentem jest Polska Norma PN-B 02025, która określa wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i funkcjonowania dźwigów elektrycznych i hydraulicznych. Dodatkowo, należy spełnić wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warto również zwrócić uwagę na normy europejskie EN 81, które mają wpływ na projektowanie dźwigów w Polsce.

Bezpieczeństwo osób korzystających z dźwigów osobowych we Wrocławiu i każdym innym miejscu jest priorytetem dla projektantów, producentów i serwisantów. W Polsce obowiązują normy PN-B 02025 oraz EN 81, które określają wymagania dotyczące bezpieczeństwa dźwigów osobowych. Należy do nich między innymi zastosowanie odpowiednich urządzeń zabezpieczających, takich jak ograniczniki prędkości, hamulce awaryjne czy zabezpieczenia przed przeciążeniem. Ponadto, dźwig musi być wyposażony w system sygnalizacji awarii i komunikacji z obsługą techniczną.

Regularne przeglądy i konserwacja dźwigów osobowych są niezbędne dla utrzymania ich sprawności oraz bezpieczeństwa użytkowników. Zgodnie z polskim prawem, dźwigi osobowe muszą być poddawane okresowym badaniom technicznym co najmniej raz na rok. Przegląd taki powinien obejmować kontrolę stanu technicznego urządzenia, sprawdzenie działania systemów zabezpieczających oraz ocenę zużycia elementów konstrukcyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, właściciel dźwigu ma obowiązek niezwłocznego usunięcia usterek lub wymiany zużytych części.