Artykuł sponsorowany

Jakie instytucje są odpowiedzialne za ochronę znaków towarowych?

Jakie instytucje są odpowiedzialne za ochronę znaków towarowych?

Ochrona znaków towarowych to istotny element funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. W Polsce odpowiedzialność za rejestrację i nadzór nad tym obszarem spoczywa na kilku instytucjach. Warto wiedzieć, jakie są ich kompetencje i jakie procedury należy przejść, aby skutecznie chronić swoje prawa własności intelektualnej. W niniejszym artykule przedstawiamy cztery kluczowe instytucje, które mają wpływ na ochronę znaków towarowych w Polsce.

Które urzędy zajmują się rejestracją znaków towarowych w Polsce?

Rejestracja znaku towarowego w Polsce odbywa się przede wszystkim w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). To właśnie ta instytucja jest odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków o rejestrację, przeprowadzanie badań formalnych i merytorycznych oraz udzielanie praw do znaków towarowych. Oprócz UPRP, istnieje także możliwość zgłoszenia znaku towarowego do EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) – w przypadku gdy przedsiębiorca chce chronić swój znak na terenie całej Unii Europejskiej. Warto pamiętać również o możliwości międzynarodowej rejestracji znaku towarowego poprzez system Madrycki, który pozwala na ochronę znaku w wielu krajach jednocześnie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to kolejna instytucja mająca wpływ na ochronę znaków towarowych. Choć nie zajmuje się ona bezpośrednio rejestracją znaków, pełni ważną rolę w sprawach związanych z naruszeniem prawa konkurencji oraz ochroną konsumentów. UOKiK może wszczynać postępowania w przypadku stwierdzenia praktyk ograniczających konkurencję, takich jak np. wykorzystywanie cudzych znaków towarowych przez inne podmioty gospodarcze. Ponadto, UOKiK może nakładać kary finansowe na przedsiębiorstwa, które naruszają prawa własności intelektualnej innych podmiotów.

W jaki sposób sądy rozstrzygają spory dotyczące znaków towarowych?

Oprócz wymienionych wcześniej urzędów i sądów, istnieją także inne instytucje mające wpływ na ochronę znaków towarowych. Przykładem może być Polska Izba Rzeczników Patentowych – samorząd zawodowy rzeczników patentowych, który dba o wysoki poziom usług świadczonych przez swoich członków oraz prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie własności intelektualnej.