Artykuł sponsorowany

Jak dbać o oświetlenie awaryjne w budynku?

Jak dbać o oświetlenie awaryjne w budynku?

Oświetlenie awaryjne to niezbędny element każdego budynku, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom. W sytuacji awarii zasilania, pożaru czy innych nieprzewidzianych okoliczności, właściwie działające oświetlenie awaryjne pozwala na szybką i bezpieczną ewakuację osób oraz minimalizuje ryzyko poważnych wypadków. Aby jednak oświetlenie awaryjne spełniało swoje zadanie, należy odpowiednio o nie dbać. W poniższym artykule przedstawiamy kilka kluczowych aspektów związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia awaryjnego w budynkach.

Przeczytaj również: Jak zadbać o bezawaryjność pompy ciepła?

Regularne przeglądy i konserwacja

Pierwszym krokiem w utrzymaniu sprawności oświetlenia awaryjnego jest przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych oraz konserwacji urządzeń. Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi, przeglądy te powinny być realizowane co najmniej raz na rok przez uprawniony personel techniczny. W trakcie takiego przeglądu kontrolowane są m.in. stan baterii, sprawność układów zasilających oraz ogólna kondycja urządzeń. Ponadto, konieczne jest sprawdzenie czy oznakowanie dróg ewakuacyjnych jest czytelne i zgodne z obowiązującymi standardami.

Zapewnienie właściwego zasilania

Oświetlenie awaryjne musi być wyposażone w niezawodne źródło zasilania, które pozwoli na jego natychmiastowe uruchomienie w przypadku awarii zasilania w budynku. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są baterie akumulatorowe, które powinny być regularnie kontrolowane pod kątem pojemności oraz stanu naładowania. Warto również pamiętać o wymianie baterii po upływie ich żywotności, co zazwyczaj wynosi około 3–5 lat. Dodatkowo, należy sprawdzić czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiednią separację obwodów zasilających oświetlenie awaryjne od pozostałych urządzeń elektrycznych.

Dobór odpowiednich opraw

Oprawy oświetleniowe mają kluczowe znaczenie dla skuteczności oświetlenia ewakuacyjnego w Warszawie. Warto zwrócić uwagę na ich jakość, trwałość oraz odporność na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć czy kurz. W przypadku budynków o specjalnych wymaganiach, warto rozważyć zastosowanie opraw przemysłowych. Ponadto, istotne jest zastosowanie odpowiednich źródeł światła, takich jak diody LED.

Szkolenie personelu i użytkowników

Ostatnim, ale równie ważnym aspektem dbania o oświetlenie awaryjne jest odpowiednie szkolenie personelu oraz użytkowników budynku. Wszyscy powinni być świadomi roli oświetlenia awaryjnego oraz sposobu jego działania. Personel techniczny powinien znać procedury konserwacji oraz kontrolowania stanu urządzeń, a użytkownicy budynku – umieć właściwie korzystać z dróg ewakuacyjnych.