Artykuł sponsorowany

Jak często należy wykonywać przeglądy gaśnic?

Jak często należy wykonywać przeglądy gaśnic?

Regularne przeglądy gaśnic są kluczowym elementem utrzymania bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych, biurowych czy przemysłowych. Dbanie o sprawność gaśnic nie tylko zwiększa szanse na skuteczną walkę z pożarem, ale także pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów i problemów związanych z ich nieprawidłowym działaniem. Właściwe przeglądy gaśnic mogą być kluczem do ochrony życia i mienia.

Częstotliwość przeglądów gaśnic – co mówią przepisy

Przepisy dotyczące częstotliwości przeglądów gaśnic są jasno określone w polskim prawie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, gaśnice przenośne powinny być poddawane okresowym przeglądom co najmniej raz na 12 miesięcy. Przeglądy te mają na celu sprawdzenie stanu technicznego urządzenia oraz jego sprawności w przypadku konieczności użycia.

Podczas przeglądu kontrolowane są m.in. stan wizualny gaśnicy, ciśnienie robocze, masa czynnika gaśniczego oraz stan uszczelnień i zaworów. W przypadku gaśnic proszkowych sprawdza się również stopień sypkości proszku. Przegląd powinien być przeprowadzany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie.

Przeglądy gaśnic – jak wybrać odpowiednią firmę

Wybór firmy zajmującej się przeglądami gaśnic w Katowicach jest niezwykle istotny, gdyż to od jej profesjonalizmu zależy prawidłowe funkcjonowanie urządzeń w sytuacjach kryzysowych. Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, takich jak doświadczenie, referencje, certyfikaty oraz szybkość realizacji usług. Dobrym wyznacznikiem jakości usług może być posiadanie przez firmę certyfikatu ISO 9000.

Należy również sprawdzić, czy firma posiada autoryzację producenta gaśnic do przeprowadzania przeglądów oraz czy oferuje pełen zakres usług związanych z konserwacją i naprawą urządzeń. Warto pamiętać, że dobrze przeprowadzone przeglądy gaśnic mogą znacznie przedłużyć żywotność tych urządzeń.

Koszty przeglądów gaśnic – na co zwrócić uwagę?

Koszt przeglądu gaśnicy zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj gaśnicy, jej wielkość, a także od cennika firmy przeprowadzającej przegląd. Przed wyborem firmy warto porównać oferty kilku podmiotów, aby znaleźć najkorzystniejszą propozycję. Należy jednak pamiętać, że najniższa cena nie zawsze idzie w parze z wysoką jakością usług.