Artykuł sponsorowany

Do czego służą wyłączniki nadprądowe?

Do czego służą wyłączniki nadprądowe?

Wyłączniki nadprądowe to niezbędne elementy w każdym systemie elektrycznym, które zapewniają bezpieczeństwo użytkowników oraz ochronę urządzeń przed uszkodzeniami. W niniejszym artykule omówimy, do czego służą wyłączniki nadprądowe, jakie są ich rodzaje oraz jak działają w praktyce.

Przeczytaj również: Jakie są elementy wewnętrznej instalacji elektrycznej?

Funkcje wyłączników nadprądowych

Wyłączniki nadprądowe pełnią kilka kluczowych funkcji w systemach elektrycznych. Po pierwsze, chronią one instalacje elektryczne oraz urządzenia przed przeciążeniem, które może prowadzić do przegrzewania się przewodów i grozić pożarem. Po drugie, wyłączniki nadprądowe zabezpieczają przed zwarciem, które może spowodować uszkodzenie urządzeń elektrycznych lub nawet porażenie prądem. Po trzecie, umożliwiają one szybkie wykrycie i eliminację problemów związanych z nieprawidłowym działaniem systemu elektrycznego.

Rodzaje wyłączników nadprądowych

Na rynku dostępne są różne rodzaje wyłączników nadprądowych, które można podzielić na trzy główne kategorie. Pierwsza z nich to bezpieczniki, czyli jednorazowe elementy zabezpieczające, które przerywają obwód elektryczny w przypadku przekroczenia dopuszczalnego prądu. Drugą kategorią są wyłączniki magnetyczne, które działają na zasadzie oddziaływania pola magnetycznego powstałego w wyniku przepływu prądu przez cewkę. Ostatnią grupę stanowią wyłączniki termiczne, które reagują na wzrost temperatury spowodowany przeciążeniem.

Zasada działania wyłączników nadprądowych

Wyłączniki nadprądowe działają na zasadzie wykrywania nadmiernego przepływu prądu przez obwód elektryczny. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości prądu następuje automatyczne odcięcie zasilania, co zapobiega uszkodzeniu urządzeń oraz instalacji. Mechanizm ten opiera się na różnych zasadach w zależności od rodzaju wyłącznika – w przypadku bezpieczników dochodzi do przepalenia drutu, natomiast w przypadku wyłączników magnetycznych i termicznych odpowiednio oddziaływanie pola magnetycznego lub wzrost temperatury powoduje otwarcie styków.